Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

Teresa Kudyba laureatką Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.

Opole, 18.11.2021