Do Santiago de Compostela na „Pogorii”

Do Santiago de Compostela na „Pogorii”
Teresa Kudyba reżyseruje kolejny film poświęcony pielgrzymowaniu do Composteli: „Camino de
Vistula”.

20 marca figura św. Jakuba wraz z załogą pielgrzymów wypłynęła z Gdyni. Rozpoczął się drugi
etap „Camino de Vistula”: odtworzenie drogi wodnej do grobu Apostoła.
Na Wielkanoc jacht zawita do portu w A Coruñie, w lipcu rzeźba zostanie przeniesiona do bazyliki
w Santiago de Compostela i poświęcona. 20 sierpnia stanie w Dobrzyniu nad Wisłą.
Tradycja pielgrzymowania do Santiago de Compostela, miasta w hiszpańskiej Galicji, słynącego z
grobu św. Jakuba Starszego Apostoła, sięga IX wieku. Przez setki lat tysiące pielgrzymów z terenu
całej Europy przemierzały szlaki lądowe wiodące do tego słynącego cudami miejsca.
Nowe wielkie otwarcie Camino de Santiago i coraz większa popularność pielgrzymowania wiążą się
z Janem Pawłem II, który przypomniał, że Drogi św. Jakuba ukształtowały Europę.

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, dzięki której powstał ogólnopolski projekt Festiwal Wisły,
zainicjowała przywrócenie i spopularyzowanie pradawnego szlaku pątniczego drogą wodną.
Pierwszy Flis św. Jakuba po Wiśle, nazwany „Camino de Vistula” odbył się w Roku Jakubowym
(sierpień 2021). Rzeźba z drewna gruszy, autorstwa Henryka Tomczaka, przepłynęła z Krakowa do
Gdańska na drewnianej łodzi, odtworzonej przez Dominika Wichmana, Rafała Koziołka i Tomasza
Szczęsnego na wzór łodzi, znanej z XV-wiecznego malowidła z kościoła Najświętszej Marii Panny w
Toruniu.
Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba znajdują się w 13 miastach i miejscowościach
nadwiślańskich: w Więcławicach Starych (koło Krakowa), Opatowcu, Sandomierzu, Piotrowicach
(koło Dęblina), Świerżach Górnych (koło Kozienic), Warszawie, Płocku, Toruniu, Niewieścinie (koło
Świecia), Chełmnie, Wielkim Lubieniu (koło Grudziądza), Niedźwiedzicy (koło Nowego Dworu
Gdańskiego) i Gdańsku. Flis św. Jakuba, przywracając uroczyście Camino de Vistula, odwiedził
wszystkie te miejsca.
18 marca 2022 roku rzeźba została przeniesiona z kościoła św. Jakuba w Gdańsku na statek
Urzędu Morskiego i przewieziona do Gdyni. 20 marca św. Jakub wypłynął na legendarnym jachcie
„Pogoria”, który udało się pozyskać do tej wyjątkowej wyprawy dzięki pomocy Andrzeja
Królikowskiego, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Bogusława Witkowskiego, prezesa
Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Na pokładzie „Pogorii” załoga pielgrzymów: Paweł Śliwiński,
Grzegorz Ryczkowski, Wacław Witkowski, Marek Grzymowicz. Pokonają oni drogę z Gdyni do
Bremerhaven. Kolejna załoga przemierzy w kwietniu odcinek z Cherbourga przez Plymouth do A
Coruñy. Tam, w kościele św. Jakuba, figura zostanie odebrana w lipcu, by w trzydniowej pielgrzymce
dotrzeć do Santiago de Compostela na uroczysty odpust. Poświęcony w Composteli św. Jakub
spocznie w kapliczce pod Górą Zamkową w Dobrzyniu nad Wisłą 20 sierpnia 2022 roku.
W celu upowszechnienia „Camino de Vistula” powstaje film dokumentalny, przedstawiający
historyczną oraz współcześnie odtwarzaną ideę pielgrzymowania drogą wodną do Santiago de
Compostela.
Realizuje go Teresa Kudyba, autorka filmów „Camino Polskie” oraz „Grunt to Droga”. Współautorem
scenariusza jest Marcin Karasiński, wiceprezes Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, pomysłodawca
odtworzenia drogi wodnej z Krakowa do Santiago de Compostela. Zdjęcia: Dawid Bagiński, Marek Kupka,
Zbigniew Bartosik, Marcin Jóźwiak, Sylwiusz Lewko; montaż: Piotr Stachowski.